Shopping cart
0,00 zł

Niniejsza polityka prywatności dotyczy sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez administratora danych gromadzonych przez serwis internetowy Swanstore znajdującego się pod adresem www.swanstore.pl prowadzonego przez Swanstore Agnieszka Czech NIP 7381886919 ul. Henryka Mikołaja Góreckiego 1, 05-080 Klaudyn zwany dalej Administrator

Dane przetwarzane są w celu realizacji usług wykonania umowy sprzedaży produktów lub usług oraz do wypełnienia przez administratora usprawiedliwionych celów niezbędnych prawnie oraz w celach marketingowych takich jak otrzymywanie korespondencji i informacji dotyczących produktów i usług własnych Administratora i partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną, telefoniczną oraz pocztą.

Administrator gromadzi dane osobowe w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem i nie poddaje ich dalszemu przetworzeniu, dane są zbierane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie i stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Metody ochrony danych osobowych stosowanych przez Administratora to:

  • Certyfikat SSL – dane osobowe i logowania wprowadzone na stronie zaszyfrowane zostają 256 bitowym kluczem.
  • Przechowywanie danych odbywa się tylko na czas realizacji umowy oraz przez czas określony przez przepisy prawa wynikające z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  • Regularna aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Dane przekazane Administratorowi mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W celu wykonania umowy usługi sprzedaży produktu przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą oraz w celu realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych.

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia na podstawie których wykonywane są dalsze czynności usługi sprzedaży produktu.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@swanstore.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostarczania danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Są to małe pliki tekstowe automatycznie zapisujące się na urządzeniu użytkownika, które zostaną odczytane przez Administratora po każdorazowym połączeniu się z komputerem użytkownika w celu analizy i optymalnej prezentacji naszej oferty. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu